دکتر محمد جواد حیدریان

دانشجوی دکتری مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
رتبه ۲۰ کنکور سراسری
تدریس دروس اصلی مهندسی برق و کامپیوتر، و دروس ریاضی و فیزیک کنکور
تدریس پایتون و متلب و نرم افزارهای مهندسی برق