دکتر علیپور

دانشگاه: صنعتی امیرکبیر
رشته: مهندسی پزشکی
گرایش: بیوالکتریک
رتبه کنکور دکتری: ۱۰